broszura informacyjna trzymana w rękach

Innowacyjna Małopolska

Innowacyjna Małopolska to projekt poświęcony wsparciu MŚP w ekspansji na rynki zagraniczne, pomocy w transferze technologii oraz współpracy na linii nauka-biznes, promowaniu kreatywności i nowatorskich rozwiązań technologicznych małopolskich przedsiębiorców.

Okres realizacji:

styczeń 2019 r. – grudzień 2022 r.

Lider projektu:

Województwo Małopolskie

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 3.3.

Założeniem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu promowania szeroko pojętej innowacyjności, przedsiębiorczości oraz wspieranie innowacyjnych MŚP z Małopolski, w szczególności w obszarach małopolskich inteligentnych specjalizacji, poprzez organizację:

  • Małopolskiego Festiwalu Innowacji
  • inicjatywy „Małopolska na targach innowacji”
  • spotkań informacyjnych „Innowacyjne Safari”
  • paneli z cyklu „Przy kawie o innowacjach”
  • seminarium z cyklu „Patent na dobry początek”

Cel projektu: wsparcie małopolskich MŚP działających w obszarach regionalnych specjalizacji poprzez umożliwienie im ekspansji na rynki zewnętrzne, promowanie ich kreatywności i nowatorskich rozwiązań technologicznych oraz wzmacnianie transferu technologii i wiedzy oraz promocja oferty gospodarczej regionu.

Więcej

Pozostałe

Projekt

SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców

Więcej

Projekt

Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie

Więcej

Projekt

Power up your Business in Małopolska 3

Więcej

Projekt

Power up your Business in Małopolska 2

Więcej

Projekt

Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%