Miniatura drzewa

Kredyt ekologiczny - dotacje na wsparcie efektywności energetycznej

Kredyt ekologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe i średnie) oraz small mid-caps i mid-caps, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny i urządzenia).

Kredyt ekologiczny finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027, jest przeznaczony na finansowanie wydatków w projekcie w zakresie modernizacji infrastruktury, w celu zwiększenia energooszczędności związanej z procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie. Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia, a aby skorzystać z pomocy publicznej projekt musi dotyczyć zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w firmie.

Dofinansowane zostaną inwestycje na rzecz szeroko rozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Zakres projektu musi wynikać bezpośrednio z rekomendacji audytu energetycznego.

Wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej: 

 1. Izolacja instalacji przemysłowych.
 2. Przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
 3. Modernizacja lub wymiany urządzeń, instalacji, sieci.
 4. Odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych, w tym przez instalację lub modernizację systemów, układów urządzeń i procesów przemysłowych lub energetycznych.
 5. Przedsięwzięcia mają na celu ograniczenie strat sieciowych.
 6. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej polegające na:
  • zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie źródeł ciepła wykorzystujących paliwa (stałe, ciekłe, gazowe) lub energię elektryczną źródłami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, 
  • zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie sposobów przygotowania ciepłej wody użytkowej sposobami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, 
  • budowie przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz zakupie albo modernizacji węzła cieplnego w celu zastąpienia ciepła z niskoefektywnych energetycznie źródeł ciepła ciepłem z sieci ciepłowniczej wytworzonym w instalacji odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub będącym ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych, 
  • modernizacji instalacji wytwarzania chłodu z wykorzystaniem ciepła wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych. 

Wybrane kryteria oceny i pozostałe szczegóły znajdziesz na stronie: dlabiznesu.krakow.pl oraz bgk.pl.

Źródło: Biznes i Nauka w Krakowie

Pozostałe

Informacja

Ogłoszenie VII konkursu INFOSTRATEG

Więcej

Informacja

Specjalne wyróżnienie dla Małopolski

Więcej

Informacja

Nowy portal dla przedsiębiorców!

Więcej

Informacja

Nabory wniosków na dotacje dla przedsiębiorców

Więcej

Informacja

Ruszyły Bony na innowacje dla MŚP!

Więcej

Informacja

Nabór do programu Ścieżka SMART dobiega końca!

Więcej

Informacja

Małopolska pogłębia współpracę ze Stowarzyszeniem Nereus!

Więcej

Informacja

Za nami Małopolskie Forum Obsługi Inwestora i Eksportera

Więcej

Informacja

Zamówienia publiczne w Ukrainie

Więcej

Informacja

Krakowska siła przyciągania biznesu znów doceniona!

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%