Okładka

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Krakowie 2021

Raport przedstawia wyniki analiz dotyczących Krakowa jako lokalizacji inwestycji i dalszego prowadzenia działalności przez centra nowoczesnych usług biznesowych. Opracowany został przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).

plik Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Krakowie 2021

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Krakowie 2021

rozmiar: 4.7MB

Opracowanie przedstawia informacje dotyczące: rozwoju miasta, rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w Krakowie i jego obszarze metropolitalnym, lokalizacji centrów w mieście, oceny pozycji Krakowa w rankingu subiektywnym i obiektywnym ABSL. Porównanie obu rankingów ukazuje przewagi komparatywne, identyfikując potencjalne obszary działań, innowacyjności centrów w mieście, współpracy centrów sektora z instytucjami pośredniczącymi w ramach regionalnego systemu innowacji w obszarze metropolitalnym Krakowa. 

Pozostałe

Publikacja

30 lat eksportu w Polsce - raport KUKE

Więcej

Publikacja

Eksportowe wyzwania i szanse małopolskich MŚP

Więcej

Publikacja

Czy Polska ma szansę stać się Hubem IT Europy?

Więcej

Publikacja

Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2018 roku

Więcej

Publikacja

Raport na temat rozwoju polskiego eksportu 2018

Więcej

Publikacja

Polska gospodarka i wyzwania na najbliższe dekady - raport specjalny Banku Pekao S.A.

Więcej

Publikacja

Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT/R&D - raport

Więcej

Publikacja

Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w latach 2015-2016

Więcej

Publikacja

Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017

Więcej

Publikacja

Innowacyjność i działania badawczo-rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%