Ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe

Polska oferuje szeroki wachlarz zachęt inwestycyjnych. Jako inwestor możesz skorzystać z grantów rządowych, ulg i zwolnień podatkowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Ulga podatkowa na badania i rozwój

Ulga B+R przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową, bez względu na branżę, w której funkcjonują. Pozwala na odliczenie 100% kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania (dotyczy CIT i PIT). Możesz z niej skorzystać, jeśli systematycznie prowadzisz działalność twórczą, obejmującą badania naukowe (podstawowe, stosowane, przemysłowe) i prace rozwojowe, której celem jest zdobycie nowej wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań.

Wydatki na działalność badawczo-rozwojową można w 100% ująć w kosztach uzyskania przychodów i odliczyć je od przychodu. Ponownie wydatki te można odliczyć od podstawy opodatkowania. Jeśli przedsiębiorstwo ma status centrum badawczo-rozwojowego (CBR), to odliczenia od podstawy opodatkowania mogą wynosić nawet 150% wydatków.
texttextWięcej

IP BOX

IP Box to zachęta podatkowa dla inwestujących w innowacje i naturalne dopełnienie ulgi na badania i rozwój. Polega na opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką CIT/PIT dochodów, które podatnik uzyskuje z komercjalizowania kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Z preferencyjnej stawki w podatku CIT lub PIT mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy osiągają dochody z prawa własności intelektualnej (IP) uzyskanego z działalności badawczo-rozwojowej (B+R) lub z usług B+R zakupionych od innych podmiotów, ale przez siebie opatentowanych.
texttextWięcej

Ulgi dla firm, które wdrażają innowacje i rozszerzają rynki zbytu

Od 2022 roku przedsiębiorca, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiąga z nich dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP Box) oraz ponosi koszty kwalifikowane do ulgi B+R, będzie mógł stosować obie ulgi (ulgę dla firm, które wdrażają innowacje i rozszerzają rynki zbytu i ulgę podatkową na B+R) jednocześnie. Kwota przysługującego odliczenia kosztów kwalifikowanych zwiększy się do 200% dla wszystkich podatników, w przypadku kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do działalności badawczo-rozwojowej.
texttextWięcej

Ulgi i zwolnienia z podatku od nieruchomości

Ulgi i zwolnienia z podatku od nieruchomości stosowane są przez niektóre gminy (w ramach pomocy publicznej). Opodatkowaniu podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Maksymalna roczna stawka podatku dla przedsiębiorców wynosi 2% wartości budowli. Zastosowanie ulgi/zwolnienia uzależnione jest zazwyczaj od utworzenia nowych miejsc pracy na terenie gminy. Decyzja wymaga podjęcia stosownej uchwały przez radę gminy.

Skorzystaj z ulgi podatkowej dla twojej firmy
texttextPrzejdź

Pozostałe

Fundusze Europejskie

Więcej

Granty rządowe

Więcej

Współpraca z samorządem

Więcej

Wsparcie Centrum Business in Małopolska

Więcej

Tereny inwestycyjne

Więcej

Oferta biurowa

Więcej

Polska Strefa Inwestycji

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%