Sieci współpracy

Współpraca z innymi regionami państw Unii Europejskiej to okazja do zdobycia nowych doświadczeń, wymiany umiejętności, ale także promocji Małopolski na arenie międzynarodowej i tworzenia jak najlepszego wizerunku regionu w Europie i na świecie.

Europejski Zespół Analiz

Europejski Zespół Analiz (EZA) jest międzynarodowym porozumieniem instytucji rozwoju regionalnego, stowarzyszeń przedsiębiorców realizowanym w ramach projektu „Power up Your Business in Małopolska 2”. Celem EZA jest wsparcie eksportu, ułatwienie kontaktów B2B, opracowanie analiz dotyczących przedsiębiorczości, współpracy ponadregionalnej i wymiany doświadczeń.

Cele EZA

 • wymiana doświadczeń, rozwiązań i dobrych praktyk w skali regionalnej w ramach wsparcia przedsiębiorców w okresie kryzysu
 • analiza możliwości współpracy międzyregionalnej w celu zastosowania mechanizmów wsparcia
 • organizacja wydarzeń w celu stworzenia relacji B2B
 • analiza możliwości wspólnego działania w relacjach z instytucjami UE

Partnerzy EZA

 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska) - koordynator zadania
  Adres: Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, Polska, www.marr.pl
  Kontakt: Jacek Adamczyk, główny specjalista, +48 602 575 517, e-mail: jacek.adamczyk@.marr.pl

 • Agencja Rozwoju Regionu Północno-Wschodniego (Rumunia)
  Adres: Piatra Neamt, Lt. Draghescu Street, no. 9, Neamt County, Romania, www.adrnordest.ro
  Kontakt: Robert Cotuna, Expert Private Investment Office, e-mail: robert.cotuna@adrnordest.ro

 • Netin Club (Hiszpania)
  Adres: Avda. del Gran Capitan 46, planta 1, oficina 5, 140005, Córdoba, Espańa, www: www.netinclub.com
  Kontakt: Mrs Yolanda Tomico-del Río, Dyrektor Zarządzający, e-mail: ytomico@netinclub.com

 • EQ Abogados (Hiszpania)
  Adres: Avda. del Gran Capitan 46, planta 1, oficina 5, 140005, Córdoba, Espańa, www.eqabogados.es
  Kontakt: José Antonio Caballero Ruiz, CEO, e-mail: josecaballero@eqabogados.es

 • Politechnika Lwowska - Uniwersytet Narodowy (Ukraina)
  Adres: ul. S. Bandery 1, 79013 Lwów, Ukraina, www.lpnu.ua
  Kontakt: Oleh Karyy, Dyrektor Departamentu Zarządzania Organizacjami, e-mail: oleh.i.karyi@lpnu.ua, tel.: +380 50 5168136

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w działaniach EZA prosimy o wypełnienie poniższej Ankiety (najlepiej w języku angielskim) w części podstawowej i opcjonalnej oraz śledzenie aktualności EZA skierowanych specjalnie do Państwa.

texttextAnkieta

Prosimy o przesłanie ankiety na poniższy adres / W razie pytań prosimy o kontakt: jacek.adamczyk@marr.pl

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska 2”, poddziałanie 3.3.1 RPO WM 2014-2020. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących prawach - link

Inicjatywa Awangarda

Inicjatywa Awangarda - Awangardowa Inicjatywa na rzecz Nowego Rozwoju przez Inteligentną Specjalizację (Vanguard Initiative for New Growth through Smart Specialisation) to unikalna, organizacja mająca na celu wsparcie odrodzenia przemysłu w Unii Europejskiej dzięki współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnych specjalizacji. Inicjatywa została zapoczątkowana przy udziale Małopolski. Głównym jej celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w regionach członkowskich poprzez współpracę międzyregionalną na poziomie europejskim. Obecnie Inicjatywa zrzesza 32 regiony z Unii Europejskiej, a Małopolska jest jedynym przedstawicielem z Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Inicjatywa działa na rzecz wzmocnienia przemysłu, m.in. poprzez rozwój silnych klastrów, które współpracują ze sobą w obszarach inteligentnych specjalizacji w różnych regionach i krajach UE. Taki sposób kooperacji ma doprowadzić do synergii potencjałów, wzmocnienia regionalnych inteligentnych specjalizacji i przekształcenia regionalnych klastrów w europejskie, działające w najbardziej innowacyjnych gałęziach przemysłu UE. Ciężar współpracy w ramach inicjatywy leży po stronie firm, instytucji badawczych i klastrów.

ststWięcej

BERRY+

BERRY+ to nowe międzyregionalne partnerstwo w dziedzinie inteligentnych specjalizacji skierowane do regionów zaangażowanych w rozwój innowacyjności. Jego inauguracja nastąpiła w listopadzie 2020 r., a zasięg geograficzny i zakres merytoryczny pozostają w fazie rozwoju. Trzy kluczowe cele, które leżą u podstaw funkcjonowania BERRY+, to dążenie do wspierania międzyregionalnych inwestycji, zintegrowanie występujących u partnerów innowacji w istniejące lub nowe łańcuchy wartości oraz ustanowienie międzyregionalnego klastra zorientowanego na przetwarzanie odnawialnych zasobów naturalnych. Małopolska jest jedynym regionem z obszaru Europy Środkowej, który wchodzi w skład liczącego obecnie 11 partnerów porozumienia. Decyzja o podjęciu współpracy została podjęta ze względu na wspólne z obszarami tematycznymi BERRY+ interesy w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji, które zostały wskazane w najważniejszych założeniach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030.

ststWięcej

Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN)

Sieć stworzona w celu wspierania regionów w pełniejszym i efektywniejszym uczestniczeniu w Europejskim Obszarze Badawczym ERA (European Research Area). Promuje wymianę wiedzy, wspólnych działań i projektów partnerskich między jej członkami w celu wzmocnienia regionów będących partnerami sieci w zakresie badań i innowacji. Sieć swoje cele realizuje organizując regularne warsztaty tematyczne, seminaria, briefingi dotyczące ogłoszonych naborów na projekty oraz „giełdy” informacyjne dla praktyków z regionu w celu poszukiwania partnerów do projektów.

ststWięcej

Stowarzyszenie NEREUS

Stowarzyszenie NEREUS działa od 2007 roku i jest jedyną w Europie siecią tematyczną, która reprezentuje interesy europejskich regionów wykorzystujących technologie kosmiczne. Kluczową rolą Stowarzyszenia jest badanie korzyści płynących z technologii kosmicznych dla regionów europejskich i ich obywateli, a także promowanie wykorzystania przestrzeni kosmicznej i jej zastosowań. NEREUS swoją działalność prowadzi jako międzynarodowe stowarzyszenie typu non-profit, które finansowane jest wyłącznie z rocznych składek członkowskich jej członków. Sieć swoje cele realizuje m.in. poprzez organizację konwencji, seminariów badawczych i działań edukacyjnych na rzecz członków Stowarzyszenia, a także poprzez promowanie i edukowanie społeczeństwa w zakresie potencjału i korzyści związanych z przestrzenią kosmiczną.

Obecnie wśród członków pełnoprawnych Stowarzyszenia NEREUS znajdują się 23 europejskie regiony, w tym trzy z Polski: Województwo Małopolskie, Mazowieckie i Podkarpackie.

ststWięcej

Pozostałe

Największe inwestycje

Więcej

Turystyka

Więcej

Jakość życia

Więcej

Położenie

Więcej

Komunikacja

Więcej

Kapitał ludzki

Więcej

Gospodarka

Więcej

Infrastruktura

Więcej

Przyjazność biznesowa

Więcej

Inteligentne specjalizacje

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%