Nowoczesne usługi biznesowe

Stolica Małopolski to hub nowoczesnych usług dla biznesu. Wiele światowych koncernów lokuje swoje centra usług właśnie tutaj, ze względu na atrakcyjne warunki biznesowe. Od lat Kraków pozostaje krajowym liderem pod względem zatrudnienia w tym sektorze.

Polskie i zagraniczne centra usług BPO, SSC/GBS, IT i R&D zatrudniają w Polsce łącznie ponad 400 tysięcy pracowników. Wśród 11 największych ośrodków usług biznesowych Kraków pozostaje liderem, zajmującym wiodące miejsca pod względem:

 • wielkości zatrudnienia w centrach usług biznesowych
 • dostępności wysoko wykwalifikowanej kadry
 • jakości lokalnych uczelni
 • dostępności nowoczesnej powierzchni biurowej
 • skomunikowania miasta z lotniskiem

Dane dotyczące sektora w Krakowie (I kw. 2022):

 • 261 liczba centrów usług BPO, SSC/GBS, IT oraz R&D
 • 41 liczba centrów usług BPO, SSC/GBS, IT, R&D zatrudniających co najmniej 500 osób
 • 26 liczba centrów usług BPO, SSC/GBS, IT, R&D zatrudniających co najmniej 1000 osób
 • 5 to liczba nowych centrów utworzonych w latach 2021 i 2022
 • 92,7 tys. pracowników – co stanowi 23,2% ogółu zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce
 • 10,2 to skumulowany wzrost zatrudnienia w sektorze (CAGR) w latach 2017-2022 (31,4 tys. osób, z czego 26,9 tys. w centrach zagranicznych)
 • inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 82,6% miejsc pracy w sektorze i zarządzali 68,6% całkowitej liczby centrów usług biznesowych w Polsce

Typy centrów funkcjonujących w Krakowie i ich udział wg zatrudnienia:

 • SSC/GBS 46,6 % (43,1 tys. pracowników)
 • BPO 20,6 % (19 tys. pracowników)
 • IT 19,3 % (17,9 tys. pracowników)
 • R&D 12,4 (11,5 tys. pracowników)
 • hybrydowe 1,1%

Największe firmy sektora w Krakowie:

ABB / Accenture Operations / ALK-Abelló / Amway Business Centre Europe / Aon / Aptiv / Arrow Services / Brown Brothers Harriman / Capgemini Business Services / Capgemini Cloud Infrastructure Services / Capita / CISCO / Dyson / GlobalLogic / Hays Poland Centre of Excellence/ HEINEKEN Global Shared Services / Hitachi Vantara / HSBC Service Delivery / IBM BTO / IBM Software Lab / innogy / intive / IT Kontrakt / Jacobs /Lufthansa Global Business Services / Luxoft / Majorel / Motorola Solutions Systems / PMI SCE / QVC Poland Global Services / RELATIVITY / Sabre / Shell/ Sii / SpyroSoft / State Street Bank International / Teleperformance Polska / Tieto / TTEC Europe / Tyrens / UBS Business Solutions Poland / Westinghouse

Pozostałe

Sieci współpracy

Więcej

Największe inwestycje

Więcej

Turystyka

Więcej

Jakość życia

Więcej

Europejski Region Przedsiębiorczości

Więcej

Położenie i komunikacja

Więcej

Kapitał ludzki

Więcej

Gospodarka

Więcej

Infrastruktura

Więcej

Przyjazność biznesowa

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%