Osoby siedzą na trawie w parku i rozmawiają

Jakość życia

Małopolska jest atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i spędzania wolnego czasu. To region świadomie czerpiący ze swojej tradycji i dziedzictwa kulturowego, tworzący jednocześnie przestrzeń do rozwoju. Bogate zasoby naturalne zapewniają relaks po pracy.

Wysoką jakość życia w Małopolsce i Krakowie generuje:

 • dostępność i marka miejsca z bogatą ofertą form spędzania czasu wolnego
 • bogata oferta kulturalna - życie kulturalne regionu toczy się wśród wielu dawnych klasztorów, kościołów, muzeów, zespołów dworskich, pałaców, ogrodów, miasteczek z charakterystycznymi budynkami i zabytkami sztuki ludowej
 • atmosfera akademicka Krakowa, różnorodność kulturowa i poczucie wspólnoty
 • bardzo dobra infrastruktura mieszkaniowa i usługowa w regionie
 • dostępność do oświaty i edukacji, także w językach obcych
 • świetne warunki dla turystyki aktywnej i wypoczynkowej
 • bogata baza gastronomiczna i noclegowa
 • bliskość przyrody i jedne z najpiękniejszych na świecie miejsc wpisanych na listę UNESCO na wyciągnięcie ręki
 • dłuższa od średniej krajowej długość życia - odpowiednio mężczyźni 74,9 lat oraz kobiety 82,2 lat. Przy czym zaznaczyć trzeba, że mężczyźni w Małopolsce żyli najdłużej spośród mężczyzn z pozostałych województw
 • dbałość o jakość wody i ekosystemów w regionie
 • coraz większy udział pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej w Krakowie i regionie
 • pozytywny trend dotyczący poziomu wykształcenia ludności – w Małopolsce jest 24,4% osób z wykształceniem wyższym, a lepszy wynik ma jedynie województwo mazowieckie

Pozostałe

Położenie

Więcej

Komunikacja

Więcej

Kapitał ludzki

Więcej

Gospodarka

Więcej

Infrastruktura

Więcej

Przyjazność biznesowa

Więcej

Inteligentne specjalizacje

Więcej

Nowoczesne usługi biznesowe

Więcej

Sieci współpracy

Więcej

Największe inwestycje

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%