Inteligentne specjalizacje

Inteligentne specjalizacje

Małopolskie Inteligentne Specjalizacje to 7 dziedzin, które wyznaczają strategiczne kierunki rozwoju regionu. Są to:

 • nauki o życiu (life science – w tym zdrowie i jakość życia, bio-gospodarka)
 • energia zrównoważona
 • technologie informacyjne i komunikacyjne (w tym multimedia)
 • chemia
 • elektrotechnika i przemysł maszynowy
 • produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, a także
 • przemysły kreatywne i czasu wolnego

Firmy z branż objętych Inteligentnymi Specjalizacjami mają największy udział w tworzeniu PKB w regionie i dają najwięcej miejsc pracy. Przynależność do tych branż pozwala firmom na dostęp do dodatkowych źródeł finansowania.

texttextSprawdź

Na szczególne wyróżnienie zasługuje dynamicznie rozwijająca się branża ICT:

Przedsiębiorstwa z branży ICT zajmują się produkcją i wykorzystaniem zarówno urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, jak również towarzyszących im usług. Nie bez znaczenia jest fakt, że technologie informacyjne i komunikacyjne znacząco przekładają się na rozwój sektora kreatywnego (np. tworzenie gier), czy też elektroniki i przemysłu maszynowego oraz nauki o życiu. Trzeba podkreślić, że to właśnie ICT stanowią podstawę działalności większości współczesnych przedsiębiorstw. W Małopolsce funkcjonuje około 1150 podmiotów z branży ICT, z czego około 680 zarejestrowanych jest w samym Krakowie. W samym Krakowie swoje oddziały mają globalne firmy IT, zatrudniające absolwentów kierunków informatycznych, prowadzonych na kilku krakowskich uczelniach. Pracę związaną z ICT, zapewniającą bardzo atrakcyjne warunki finansowe można znaleźć obecnie w przedsiębiorstwach samej branży, jak również w praktycznie każdym podmiocie biznesowym. Obecnie w Krakowie poszukiwani są głównie programiści. Podkreślić należy, że trend ten przybiera na sile nie tylko w Krakowie, ale również w całej Polsce.

Osoby siedzą na trawie w parku i rozmawiają

Life science

Więcej

Osoby siedzą na trawie w parku i rozmawiają

Energia zrównoważona

Więcej

Osoby siedzą na trawie w parku i rozmawiają

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Więcej

Osoby siedzą na trawie w parku i rozmawiają

Chemia

Więcej

Osoby siedzą na trawie w parku i rozmawiają

Produkcja metali i wyrobów metalowych

Więcej

Osoby siedzą na trawie w parku i rozmawiają

Elektrotechnika i przemysł maszynowy

Więcej

Osoby siedzą na trawie w parku i rozmawiają

Przemysły kreatywne i czasu wolnego

Więcej

  Partnerzy

  Marka

  Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

  ...........

  0%