Linia produkcyjna

Gospodarka

Małopolska należy do czołówki polskich regionów pod względem potencjału gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej. Jest to przestrzeń oferująca szerokie możliwości dla nowoczesnej gospodarki opartej na innowacjach i zrównoważonym rozwoju.

W Małopolsce:

 • PKB regionu wynosi 189 295 mln zł co stanowi 8,1% PKB kraju - 5. miejsce wśród polskich regionów pod względem wkładu do krajowego PKB (2020)
 • wartość PKB na mieszkańca wynosi 55,4 tys. PLN (2020)
 • największy udział w tworzeniu PKB w regionie ma 7 Inteligentnych Specjalizacji Regionu: life science – nauki o życiu, energia odnawialna, ICT, chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego
 • jest 2 mln osób w wieku produkcyjnym co stanowi prawie 60% ogółu ludności (2023)
 • stolica regionu - Kraków - jest krajowym liderem w branży nowoczesnych usług biznesowych – w 261 centrach usług pracuje ponad 92 tys. osób – stanowi to 23% zatrudnionych w tym sektorze w Polsce
 • działa 436 tys. podmiotów gospodarczych (2022), co stanowi 9,3% ogólnej liczby w kraju, przyrost względem 2021 o 4%
 • najważniejsze sektory eksportowe to: elektromaszynowy, motoryzacyjny i chemiczny
 • głównymi zagranicznymi partnerami handlowymi są: Niemcy, Czechy, Słowacja, Włochy, Francja i Wielka Brytania
 • eksport towarów i usług wynosi ponad 12,5 mld euro (2021), przyrost względem 2020 o 2,5 mld euro – 6. pozycja w Polsce
 • importu towarów i usług wynosi 13,6 mld euro (2021), przyrost względem 2020 o 3,6 mld euro – 6. pozycja w Polsce
 • działa 4,8 tys. firm eksportujących (2021), przyrost względem 2020 o 21% - 4. miejsce w Polsce
 • działa 5,8 tys. firm importujących (2021) - 4. miejsce w Polsce
 • wysoka w skali Polski pozycja podmiotów sprzedających przez Internet - 2,6% całego eksportu
 • największy średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej licznie przedsiębiorstw 37,9% (2020)
 • to drugi region w Polsce pod względem wydatków na B+R – powyżej 2% PKB

Pozostałe

Infrastruktura

Więcej

Przyjazność biznesowa

Więcej

Inteligentne specjalizacje

Więcej

Nowoczesne usługi biznesowe

Więcej

Sieci współpracy

Więcej

Największe inwestycje

Więcej

Turystyka

Więcej

Jakość życia

Więcej

Położenie

Więcej

Komunikacja

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%