Ludzie dyskutują w biurze

Sejm przyjął ustawę o ubezpieczeniach eksportowych

Przyjęta przez Sejm ustawa o ubezpieczeniach eksportowych pozwoli na zwiększenie katalogu ubezpieczeń eksportowych, dzięki czemu więcej podmiotów będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych.

Ustawa umożliwi również rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE).W czwartek Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów. Nowe przepisy mają lepiej chronić klientów instytucji finansowych oraz wzmocnić stabilność rynku finansowego

Sejm znowelizował ustawę o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustawach, a także uchylił ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych.  

"Rozwiązania zawarte w ustawie umożliwią  szybką reakcję na ewentualne globalne wydarzenia. Doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów umożliwi Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych m.in. tworzenie elastycznych instrumentów finansowych dla polskich firm w zakresie ubezpieczeń eksportowych" 

-  mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

"Rozszerzyliśmy katalog oferowanych przez KUKE ubezpieczeń, jak również katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z tego rodzaju ubezpieczeń o oddziały przedsiębiorców zagranicznych. To będzie nowy impuls do rozwoju gospodarczego Polski"  

– dodaje wiceminister Grzegorz Piechowiak

Dzięki temu KUKE zaoferuje większy wybór ubezpieczeń, a tym samym więcej instytucji będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych. Nowelizacja wprowadza możliwość reasekuracji przez KUKE ubezpieczeń casco i OC w transporcie. Przepisy te będą miały zastosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Lepsza ochrona polskich eksporterów

Nowe przepisy zapewnią ochronę ubezpieczeniową polskim eksporterom również w zakresie zakupu towarów. Będzie to możliwe poprzez wdrożenie do oferty KUKE ubezpieczenia zwrotu zaliczki zapłaconej przez ubezpieczającego na potrzeby dostawy importowej z krajów rozwijających się. Dotyczy to  przypadków, gdy przedsiębiorca ma otwarty przez KUKE limit kredytowy w polisie obrotowej na zagranicznych odbiorców swoich produktów lub usług (ubezpieczenie kredytu kupieckiego w eksporcie).

Wprowadzenie tego rozwiązania przyczyni się do zwiększenia obrotów handlowych polskich przedsiębiorców, a tym samym umożliwi ich rozwój i zwiększy możliwości współpracy z firmami zagranicznymi. Dzięki temu polscy eksporterzy będą mogli kupować towary i podzespoły wykorzystywane w procesie produkcyjnym, które są niedostępne lub występują w ograniczonej ilości w Polsce, co ostatecznie może zapobiec zakłóceniom łańcucha dostaw.

Nowelizacja wprowadza też rozszerzenie legitymacji KUKE do oferowania ochrony ubezpieczeniowej również w zakresie projektów pozaeksportowych.  Chodzi tutaj o ograniczenia do pokrywania ryzyka podmiotom prywatnym i publicznym w zakresie ich działalności służącej transformacji energetycznej Polski i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.  Rozszerzanie systemu wsparcia jest również konieczne dla dalszego rozwoju projektów OZE.

Ponadto Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) będzie mogła ubezpieczać firmy działające w Ukrainie, co jest dla polskich firm bardzo ważne. KUKE dotychczas nie mogła ubezpieczać firm, które podejmowały działalność w tym kraju ze względu na analizę ryzyka.

Więcej informacji na stronach: businessinsider.com.pl oraz gazetaprawna.pl

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Pozostałe

Informacja

Kredyt ekologiczny - dotacje na wsparcie efektywności energetycznej

Więcej

Informacja

Ogłoszenie VII konkursu INFOSTRATEG

Więcej

Informacja

Specjalne wyróżnienie dla Małopolski

Więcej

Informacja

Nowy portal dla przedsiębiorców!

Więcej

Informacja

Nabory wniosków na dotacje dla przedsiębiorców

Więcej

Informacja

Podbij światowe rynki!

Więcej

Informacja

Kolejny nabór w ramach „Ścieżki SMART”. Poznaj nowe wymagania i proces oceny

Więcej

Informacja

Kolejny nabór dla MŚP z sektora HoReCa

Więcej

Informacja

Dołącz do Zielonej Rewolucji: już dziś stań się częścią ekosystemu B2GreenHub!

Więcej

Informacja

Pierwsza wizyta studyjna w ramach projektu Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce 2.0

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%