Dwie osoby znajdujące się przy biurku budują wieżę z klocków.

Granty na Eurogranty - rozwijaj swoją firmę z projektami unijnymi

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia środki na dofinansowanie projektów, których celem jest zwiększenie udziału wnioskodawców w programach unijnych zarządzanych przez Komisję Europejską

Celem działania jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską, w szczególności: HORYZONT EUROPA, KREATYWNA EUROPA, DIGITAL „CYFROWA EUROPA”, SINGLE MARKET PROGRAMME, LIFE.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile możesz otrzymać?

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Całkowity koszt projektu musi zamknąć sie w kwocie 107 000 zł.

Terminy zgłoszeń:

Start: 18.04.2024

Zakończenie: 17.04.2025

Na co możesz przeznaczyć dofinasowanie?

Finansowane są działania niezbędne do przygotowania Eurograntu i przeprowadzenia udziału wnioskodawcy w konkretnym naborze w programie UE, tj:

1. przygotowanie Eurograntu, które obejmuje:

  • poszukiwanie partnerów Eurograntu w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w tym organizację spotkań związanych z przygotowaniem założeń dla samego Eurograntu i wniosku o Eurogrant
  • przygotowanie wniosku o Eurogrant do wybranego programu UE lub konkursu w wybranym programie UE, w tym tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w danym programie UE/ konkursie w danym programie UE
  • ewentualną korektę wniosku o Eurogrant
  • prezentację wniosku o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu w danym programie UE/konkursie w danym programie UE

2. opracowanie analiz specjalistycznych.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 43 mln zł.

Dokumenty konkursowe dostępne TUTAJ

Dyżury eksperta:

Środa: 10:00 - 12:00

Telefon: 22 574 07 07 lub 801 332 202 w komunikatach IVR prosimy wybrać 5 następnie 1.

Źródło: PARP

 

Pozostałe

Informacja

Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce 2.0. Za nami pierwsze spotkanie!

Więcej

Informacja

Promocja marki innowacyjnych MŚP - Expo 2025 Osaka, Kansai w Japonii!

Więcej

Informacja

Przedsiębiorco skorzystaj z dofinansowania - rusza Akademia HR

Więcej

Informacja

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie infrastruktury B+R w małopolskich przedsiębiorstwach

Więcej

Informacja

Badanie na potrzeby utworzenia rejestru usług szkoleniowych sektora NUB

Więcej

Informacja

ESA Spark Funding Poland – fundusze na innowacje. Aplikuj o 75.000 Euro!

Więcej

Informacja

Nabór wniosków dla MŚP z sektora HoReCa

Więcej

Informacja

Przedsiębiorco, skorzystaj ze wsparcia w ekspansji zagranicznej!

Więcej

Informacja

Ruszył nabór do honorowej Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego!

Więcej

Informacja

Mapa wybranych narzędzi AI w marketingu i sprzedaży

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%